Επαγγελματικό - Πώληση - Υπόλοιπη Αττική, Καπανδρίτι: