Επαγγελματικό - Πώληση - Υπόλοιπη Αττική, Γραμματικό: