Οικιστικό - Ενοικίαση - Πειραιάς, Χατζηκυριάκειο: 1 Αποτέλεσμα