Οικιστικό - Πώληση - Ν. Καβάλας, Καραβαγγέλης: 1 Αποτέλεσμα