Γη - Πώληση - Ν. Καβάλας, Χρυσόκαστρο: 1 Αποτέλεσμα