Οικιστικό - Πώληση - Ν. Καβάλας, Ακροβούνι: 1 Αποτέλεσμα