Οικιστικό - Πώληση - Ν. Καβάλας, Μυρτόφυτο: 1 Αποτέλεσμα