Γη - Πώληση - Ν. Μαγνησίας, Δ. Πτελεού: 3 Αποτελέσματα