Γη - Πώληση - Ν. Μαγνησίας, Δ. Μακρυνίτσας: 1 Αποτέλεσμα