Γη - Πώληση - Ν. Μαγνησίας, Δ. Ιωλκού: 1 Αποτέλεσμα