Κέντρο κάτω από την Εγνατία, Λευκός Πύργος: 3 Αποτελέσματα