Οικιστικό - Πώληση - Ανατολική Θεσσαλονίκη, Νέα Ελβετία: 1 Αποτέλεσμα