Οικιστικό - Πώληση - Βόρεια, Φίλυρο: 1 Αποτελέσματα