Καβάλλης Γεώργιος, RE/MAX Prime, Ν. Πάρος
Τα ακίνητα μου (39)

Γεώργιος Καβάλλης

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις