Κατεμή Δήμητρα, RE/MAX Ergon, Νέο Ψυχικό

Δήμητρα Κατεμή

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις