Γραμματικός Δημήτρης , RE/MAX Domino, Θεσσαλονίκη Δήμος

Δημήτρης Γραμματικός

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις