Δασκαλάκης Μιχαήλ, RE/MAX Specialists 2, Ηράκλειο
Τα ακίνητα μου (48)

Μιχαήλ Δασκαλάκης

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις