Δασκαλάκη Βασιλική, RE/MAX Analogia, Καλαμαριά

Βασιλική Δασκαλάκη

Office Administration Η Βάσω Δασκαλάκη είναι απόφοιτος ΑΕΙ και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: (MBA) Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εκπαιδεύσεις