Μπαλακανάκη Αθανασία, RE/MAX Right Home, Θεσσαλονίκη Δήμος

Αθανασία Μπαλακανάκη

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις