Μπαχός Αλέξης, RE/MAX Εν Οίκω, Αγία Παρασκευή
Τα ακίνητα μου (5)

Αλέξης Μπαχός

Σύμβουλος Ακινήτων

Εκπαιδεύσεις