Residential - Rent - East Thessaloniki, Kato Touba: